Aanbod

Til-Maatwerk heeft een ruim aanbod speciaal voor jou op maat gemaakt.

Ik bied ondersteuning aan op het gebied van: beleid fysieke belasting binnen de organisatie, bij het ontwikkelen van transferprotocollen en ontwikkelen van lesmateriaal voor ergocoaches en docenten zorg -en welzijn.

Alle cursussen, trainingen en lessen worden gegeven op jouw locatie. In overleg kan er worden uitgeweken naar externe locaties.

Vraag naar de mogelijkheden!

NEEM CONTACT OP

CURSUSSEN EN TRAININGEN

De cursussen, trainingen en lessen fysieke belasting worden speciaal voor jou op maat gemaakt.

Ik zorg er voor dat deze aansluiten op je eigen aangegeven doel.

OPLEIDEN TOT ERGOCOACH

Door deze interne deskundigheid kom je tot een goed arbobeleid en werk je aan duurzame inzetbaarheid. Ik verzorg opleidingen op maat om aankomende ergocoaches voor te bereiden op hun taak en daarmee hun kennis,  inzicht en vaardigheden te verbeteren.

WERKPLEK ONDERZOEK

– Mogelijke uitval van een medewerker t.a.v.       fysieke klachten. (Preventief),

– Beoordelen van een werksituatie op het             gebied van fysieke arbeidsomstandigheden,

– Adviseren bij cliënten, transfers en                     transport  van lasten,

– Adviseren van de juiste hulpmiddelen.

WORKSHOPS ERGOCOACH

Welke tools zijn er nodig om je taak als ergocoach nog beter uit te voeren?

Hoe zet je een ergocoach nog sterker in binnen je organisatie?

Ik denk graag met je mee over specifieke vragen en wensen en maak hier graag een workshop op maat voor aan.

AANPAK

De kracht van Til-Maatwerk is de unieke aanpak gericht op het aanleren van gunstige houding- en bewegingsgewoontes en gezond gedrag op de werkvloer. De methode is zeer praktisch, laagdrempelig en direct toepasbaar in de praktijk. Er wordt gestreefd naar een balans tussen belasting en belastbaarheid. 

LEREN DOOR TE ERVAREN

Medewerkers worden bewust gemaakt van de relatie tussen belastende werkhoudingen, ergonomische werkomstandigheden en het ontstaan van werkgerelateerde klachten.

Door bewust te worden en vooral door het zelf ervaren, worden medewerkers op de werkvloer gestimuleerd in gezond gedrag. Hierbij speelt de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker een grote rol. 

Wat levert Til-Maatwerk op?

 

Het is belangrijk dat medewerkers en leerlingen bewust worden van hun werkomgeving. Dat zij met
eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid te werk gaan.

BEHOUDEN CERTIFICAAT

Het behouden en/of het verkrijgen van een HKZ/ISO certificaat. Normen verantwoorde zorg.

ONDERSTEUNING ARBOBELEID

Praktische ondersteuning in de uitvoering van jouw arbobeleid.

GEZONDE WERKOMGEVING

Een gezonde werkomgeving met meer werkplezier en productiviteit. Dit zorgt voor een actieve preventie van het ziekteverzuim!